Центральна універсальна біржа

Центральна універсальна товарна біржа

Central Universal Merchandise Exchange

Електронний торговий майданчик
Робота майданчику: цілодобово
Служба підтримки: з 9.00 до 18.00

Телефон підтримки:
(044)221-12-43 (багатоканальний)

Наша адреса:
04070, м. Київ,
вул. Волоська 11-А, офіс 14.

E-mail:
info@cuex.com.ua

 Головна сторінка
 
Авторизація
Забули пароль?
Електронний майданчик
Реєстрація користувача
Біржовий бюлетень торгів
Правила торгів
Послуги біржі
Незалежна оцінка майна
Торгівельні операції
Юридичні послуги
Довідник
Членство на біржі
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Глосарій

 

Активи

Це фізичні або нематеріальні об'єкти, які мають цінністю для компанії або приватної особи. Сукупність майнових прав, які належать фізичній і юридичній особі у вигляді основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладів, а також грошових вимог до інших фізичних і юридичних осіб.

Активи мають основні характеристики:

 • актив призводить до отримання ймовірних майбутніх економічних вигід при використанні наявного потенціалу, окремо або у поєднанні з іншими активами, що сприяє, прямо або побічно, збільшенню майбутніх чистих грошових потоків;
 • організація може отримувати і контролювати вигоду від використання активу.

Аукціон

Це спосіб публічного продажу товарів, цінних паперів, майна підприємств, творів мистецтва та інших об'єктів, при якому об'єкт купується переможцем аукціону за заздалегідь встановленими правилами. Спільним для всіх аукціонів є принцип змагання між покупцями. У процесі змагання за право придбати товар виявляється переможець аукціону.

З точки зору техніки встановлення ціни розрізняють два типи аукціонів:

 • аукціон з підвищенням ціни, переможцем якого визнається особа, що запропонувала найвищу ціну.
 • аукціон з пониженням ціни (голландський аукціон), переможцем якого визнається особа, що першою погодилася сплатити запропоновану на аукціоні ціну.

Базис

Це різниця між цінами ф'ючерсного контракту і контрактного (базового) активу. Базис розраховується шляхом вирахування ціни ф'ючерсу з ціни активу на готівковому ринку. Розрізняють: базис що збільшується (advancing basis) і базис що помножується (declining basis).

Базисна ціна

Це ціна товару, яка встановлюється в момент укладання опціонної угоди на переговорах між продавцем і покупцем. Базисна ціна визначає фактичну ціну товару. До базисної ціни існує шкала надбавок і знижок. При зміні кон'юнктури ринку базисні ціни зберігають стабільність, а надбавки і знижки піддаються змінам, що призводить до відповідного зростання або зниження цін. Ступінь відхилення фактичних цін від базисних визначається умовами реалізації та станом економіки.

У зовнішньоекономічній діяльності базисна ціна служить базою для визначення індексу цін міжнародної торгівлі (експортних та імпортних) в цілому і за окремими групами товарів. Публікуються в міжнародній та зовнішньоторговельній статистиці, періодичних економічних виданнях ООН. Базисна ціна систематично переглядається, що дозволяє у великій мірі врахувати зміни асортименту зовнішньоторговельного обороту, особливо по готових виробах, на які базисні ціни обчислюються у вигляді питомої величини.

Базисні умови поставки

Це стаття договору купівлі-продажу, в якій викладаються основні умови постачання. Вони визначають обов'язок Продавця за встановлену в контракті ціну забезпечити доставку вантажу у визначену точку або навантаження товару на транспортні засоби або передачу його транспортної організації.

Базисні умови поставки відповідають на питання:

 • хто надає транспортні засоби для поставки товару;
 • хто оформляє митне очищення на вивіз і ввезення товару;
 • хто забезпечує отримання ліцензії;
 • коли переходить ризик випадкової загибелі або пошкодження товару з продавця на покупця;
 • коли продавець виконує свої договірні зобов'язання щодо поставки товару.

Біржа

Це підприємство з правами юридичної особи, яка бере участь у формуванні оптового ринку товарів, сировини, продукції, цінних паперів, валюти та ін. шляхом організації та регулювання біржової торгівлі, здійснюваної у формі гласних публічних торгів, що проводяться по встановленим біржею правилами.

Біржа забезпечує брокерів приміщенням, зв'язком, здійснює облік операцій, визначає біржові ціни, сприяє розрахунками, розробляє типові контракти, веде арбітражний розгляд спорів. Залежно від біржового товару біржі підрозділяються на:

 • фондові, на яких торгують цінними паперами;
 • валютні, на яких торгують валютою;
 • товарні, що забезпечують торгівлю масовим товаром за стандартами або зразкам;
 • ф'ючерсні, що торгують контрактами;
 • універсальні, на яких торгують різними видами біржових товарів.

Біржова сесія

Це торги в офіційно відведений адміністрацією біржі час, упродовж якого учасники біржових торгів мають право укладати угоди.

Біржова угода

Це зареєстрована біржею угода, що укладається учасниками біржових торгів у відношенні біржового товару в ході біржових торгів. Порядок реєстрації і оформлення біржових угод встановлюється правилами біржових торгів.

Біржове котирування цін

Це фіксація фактичних контрактних цін та виведення типової або середньої ціни за біржовими угодами певного періоду, яка відображає вартість одиниці товару (лота) при типових обсягах та умовах торгів.

Біржове посередництво

Це біржова торгівля, здійснювана шляхом:

 • здійснення біржових угод біржовим посередником від імені клієнта і за його рахунок, від імені клієнта і за свій рахунок або від свого імені і за рахунок клієнта (брокерська діяльність);
 • здійснення біржових угод біржовим посередником від свого імені і за свій рахунок з метою наступного перепродажу на біржі (дилерська діяльність).

Біржовий арбітраж

Це орган на біржі, який займається вирішенням спорів, що виникають з операцій та інших питань в процесі виконання Правил біржової торгівлі. Біржові спори розглядаються за заявами брокерів, клієнтів, інших учасників біржової торгівлі. Рішення приймається більшістю голосів арбітрів. Біржовий арбітраж розглядає розбіжності, що виникають між брокерами в процесі їх біржової діяльності, у разі, коли виникають спори з питань, що носять технічний характер, то формується арбітражна колегія.

Біржовий договір (контракт)

Це зареєстрований біржею договір за результатами угоди, укладеної у відношенні біржового товару в ході біржових торгів.

Біржовий збір

Це сума коштів, яка сплачується біржі учасником торгів за реєстрацію укладеної ним на торгах угоди.

Біржові посередники

Це брокерські фірми, незалежні брокери.

Брокери

Це громадяни, зареєстровані на біржі відповідно до її статуту для виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій.

Брокерська контора

Це підприємство з правами юридичної особи, яке створене підприємством-власником – членом біржі.

Електронна біржа

Це біржа, ведуча торги з використанням інформаційної мережі. Операції купівлі-продажу здійснюються користувачами (брокерами) за допомогою абонентських систем, включених в інформаційну мережу.

Електронна біржа складається з сервера, терміналів клієнтів і терміналу адміністратора. Трейдери можуть використати її можливості зі своїх торгових терміналів, підключених до сервера через комп'ютерну мережу (як локальну, так і Інтернет) і здійснювати операції. Адміністратор керує нею через свій термінал.

Заявка

Це подана учасником торгів, відповідно до правил біржової торгівлі, пропозиція на купівлю або на продаж товару у відповідну секцію біржі, що містить всі істотні умови майбутньої угоди.

Зовнішньоторговельний контракт

Це основний комерційний документ зовнішньоторговельної операції, що свідчить про досягнуту угоду між сторонами.

Предметом зовнішньоторговельного контракту можуть бути купівля-продаж товару, виконання підрядних робіт, оренда, ліцензування, надання права на продаж, консигнація і ін. Розрахунки за поставки товарів і надання послуг по зовнішньоторговельному контракту можуть здійснюватися в іноземній, міжнародній, національній валюті і на безвалютній основі.

Інкотермс

Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) – це міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів.

EXW (EX Works (... named place) Франко завод (... назва місця)

Термін "Франко завод" означає, що продавець вважається таким, що виконав свої обов'язки з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не відповідає за завантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

FCA (Free Carrier (... named place) Франко перевізник (... назва місця)

Термін "франко-перевізник" означає, що продавець доставить товар, який пройшов митне очищення, зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця постачання вплине на зобов'язання по завантаженню і розвантаженню товару на даному місці. Якщо поставка здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

FAS (Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)

Термін "франко вздовж борту судна" означає, що продавець виконав постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах у зазначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту (на відміну від умов попередніх видань "Інкотермс" – обов'язок по митному очищенню для експорту покладався на покупця). Однак, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язки з митного очищення товару для експорту, то це повинно бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу.

FOB (Free On Board (... named port of shipment) Франко борт (... назва порту відвантаження)

Термін "Франко борт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

CFR Cost and Freight (... named port of destination) Вартість і фрахт (... назва порту призначення)

Термін "вартість і фрахт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. За умовами терміна CFR на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

CIF (Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)

Термін "вартість, страхування та фрахт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, але ризик втрати або ушкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. За умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін CIP.

CIP (Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination) Фрахт/перевезення та страхування оплачені до (... назва місця призначення)

Термін "фрахт/перевезення та страхування оплачені до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати після доставки таким чином товару. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIP від продавця потрібно забезпечення страхування з мінімальним покриттям. За умовами терміна CІР на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

CPT (Carriage Paid To (... named place of destination) Фрахт/перевезення оплачені до (... назва місця призначення)

Термін "фрахт/перевезення оплачено до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики втрати чи пошкодження товару, як і інші витрати після передачі товару перевізнику. За умовами терміна СРТ на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

DAT (Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Постачання на терміналі (... назва терміналу)

Термін "поставка на терміналі" (новий термін, введений в Інкотермс 2010) означає, що продавець виконав своє зобов'язання по постачанню, коли він надав покупцеві товар, розвантажений з транспортного засобу в узгодженому терміналі зазначеного місця призначення. Під терміналом розуміється будь-яке місце, в т.ч. авіа/авто/залізничний карго термінал, причал, склад тощо. Продавець несе всі ризики по доставці товару і його розвантаженні на терміналі. Продавець не зобов'язаний виконувати митні формальності або сплачувати імпортні мита при ввезенні товару. Даний термін може застосовуватися при поставках будь-яким видом транспорту.

DAP (Delivered At Piont (... named point of destination) Постачання в пункті (... назва пункту)

Термін "поставка в пункті" (новий термін, введений в Інкотермс 2010) означає, що продавець виконав своє зобов'язання по постачанню, коли він надав покупцеві товар, готовий до розвантаження з транспортного засобу, що прибув в узгоджене місце призначення. Продавець несе всі ризики, пов'язані з доставкою товару в узгоджене місце призначення. Продавець не зобов'язаний виконувати митні формальності або сплачувати імпортні мита при ввезенні товару. Даний термін може застосовуватися при поставках будь-яким видом транспорту.

DDP (Delivered Duty Paid (... named place of destination) Постачання з оплатою мита (... назва місця призначення)

Термін "поставка зі сплатою мита" означає, що продавець надасть товар, що пройшов митне очищення і не був розвантажений із прибулого транспортного засобу у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням товару, включаючи (де це буде потрібно) будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом "мито" тут розуміється відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних мит, податків і інших зборів). У той час як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін DDP припускає максимальні обов'язки продавця. Даний термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не може забезпечити одержання імпортної ліцензії. Якщо сторони погодилися про виключення з зобов'язань продавця деяких з витрат, що підлягають оплаті при імпорті (таких, як податок на додану вартість – ПДВ), це повинно бути чітко визначене в контракті купівлі-продажу.

Контрактна ціна

Це ціна на конкретному товарному ринку, що відображає рівень цін на продукцію певної якості при відповідних умовах поставки та оплати.

Корпоративні права

Це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.

Котирувальна ціна

Це визначена котирувальною комісією біржі ціна товару, яка визначається шляхом аналізу цін угод, цін продавців та покупців на основі єдиних критеріїв і методів.

Крок аукціону

Це величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону.

Крок ціни

Це мінімально можлива різниця між цінами, що вказуються в поданих учасниками торгів заявках на продаж/купівлю.

Ліцитатор

Це ведучий аукціону, призначений організатором аукціону, що володіє технікою торгів і веде аукціон в установленому порядку.

Лот

Це об'єкт або група об’єктів із якісними та кількісними характеристиками, що виставляються на аукціоні.

Маклери

Це торгові посередники, які входять до складу персоналу біржі, сприяють укладенню угод купівлі-продажу шляхом зведення партнерів, проводять торги та реєструють усну згоду брокерів продавця та покупця на укладення угоди.

Максимальна та мінімальна ціна

Це відповідно найбільша та найменша ціни, за якими були укладені угоди протягом поточної біржової сесії.

Організатор аукціону

Це юридична особа, яка уклала договір про продаж майна, що перебуває в державній власності, з Фондом державного майна України.

Покупець

Це юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону.

Поточна біржова інформація

Це інформація про останні угоди, які були укладені на біржі, що використовується для швидкої оцінки зміни ситуації на ринку в поточний момент.

Початкова вартість продажу

Це визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість, з якої розпочинається продаж майна на аукціоні.

Розрахункова палата

Це підрозділ біржі, що відповідає за щоденне врегулювання біржових операцій клієнтів і інших пов'язаних з ними операцій.

Розрахункова палата здійснює: реєстрацію угод, кліринг, платежі за результатами клірингу. Розрахункова палата виступає як покупець для кожного продавця і продавець для кожного покупця.

Спот

Це продаж товарного інструменту з негайною оплатою та поставкою протягом 30 календарних днів.

Товарна біржа

Це організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Товарні біржі поділяються:

 • за призначенням: спеціалізовані та універсальні;
 • по широті дії: державні, регіональні та обласні;
 • за доступністю: відкриті і закриті;
 • за характером операцій: біржі реального товару і ф'ючерсні біржі.

Торгівельна сесія

Це режим проведення торгів у секції, обумовлений часом, місцем проведення, формою проведення торгів.

Торгівельний день

Це день проведення торгів.

Трейдери

Це біржові посередники, які вкладають гроші в спекулятивні операції (торгують за свій рахунок) на порівняно тривалий період (декілька днів, тижнів або місяців), сприяючи переходу капіталів з одного ринку на іншій.

Угода

Це дія купівлі-продажу, спрямована на встановлення, зміну, припинення права власності на товар у ході торгів, що відбувається на підставі зареєстрованих заявок, і реєструється в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.

Форвард

Це строковий контракт, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) певну кількість товарного інструменту у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін продажу (купівлі) під час укладання такого строкового контракту.

Форвард може бути розрахунковим або на постачання.

Розрахунковий (без постачання) форвард (NDF) не закінчується поставкою базового активу.

Форвард на постачання (DF) закінчується поставкою базового активу і повною оплатою на умовах угоди (договору).

Ф’ючерс

Це строковий контракт, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) певну кількість товарного інструменту (базовий актив) у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту.

Хеджування

Це страхування від ризику зміни цін шляхом заняття на паралельному ринку протилежної позиції.

Хеджування:

 • дає можливість застрахувати себе від можливих втрат до моменту ліквідації угоди на строк;
 • забезпечує підвищення гнучкості та ефективності комерційних операцій;
 • забезпечує зниження витрат на фінансування торгівлі реальними товарами;
 • дозволяє зменшити ризики сторін: втрати від зміни цін на товар компенсуються виграшем за ф'ючерсами.

Хеджування - на ф'ючерсних ринках - форма страхування ціни та прибутку при здійсненні ф'ючерсних угод, коли продавець (покупець) одночасно проводить закупівлю (продаж) відповідної кількості ф'ючерсних контрактів.

Хеджування - на ринках термінових контрактів - захист відкритих позицій під ризиком, ціна на які повинна коливатися протягом періоду, поки позиція залишається під ризиком.

Хеджування - на ринках реальних товарів - зниження ризику від втрат, зумовлених несприятливими змінами ринкових цін на товари, які належить продати або купити за майбутніми цінами.

Хеджування на нейтральному ринку - стратегія хеджевого фонду, що полягає в рівному інвестуванні в довгі і короткі позиції з орієнтацією на піки цін.

При хеджуванні продавець (покупець) товару укладає договір на його продаж (покупку) і одночасно здійснює ф'ючерсну угоду протилежного характеру. У цьому випадку будь-яка зміна ціни приносить продавцям (покупцям) програш за одним контрактом і виграш за іншим.

Ціна біржової угоди

Це ціна, що урівноважує пропозицію та попит, рівень якої формується за повної їх відповідності і встановлюється на останній з цін, що названа під час біржових торгів і зафіксована маклером.