Центральна універсальна біржа

Центральна універсальна товарна біржа

Central Universal Merchandise Exchange

Електронний торговий майданчик
Робота майданчику: цілодобово
Служба підтримки: з 9.00 до 18.00

Телефон підтримки:
(044)221-12-43 (багатоканальний)

Наша адреса:
04070, м. Київ,
вул. Волоська 11-А, офіс 14.

E-mail:
info@cuex.com.ua

 Головна сторінка
 
Авторизація
Забули пароль?
Електронний майданчик
Реєстрація користувача
Біржовий бюлетень торгів
Правила торгів
Послуги біржі
Незалежна оцінка майна
Торгівельні операції
Юридичні послуги
Довідник
Членство на біржі
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Брокерська контора та членство на Центральній універсальній товарній біржі

Біржову торгівлю на біржі здійснюють брокерські контори і незалежні брокери.

Брокерська контора – підприємство з правами юридичної особи, створене іншим підприємством, членом біржі або їх незалежними підрозділами.

Як правило, на товарній біржі кожен її член відкриває власну брокерську контору незалежно від величини паю, внесеного до статутного фонду. Крім того, до брокерської контори можуть бути зараховані юридичні особи (за винятком нерезидентів), які уклали угоду з біржею про придбання права на використання біржового місця (асоційоване членство).

Брокерська контора, згідно зі Статутом, має право самостійно укладати посередницькі та інші господарські договори, відкривати власні поточні та інші рахунки в банках, бути платником податку та інших обов'язкових платежів до бюджету з прибутку. Відповідальність за результати роботи брокерської контори несе підприємство, її власник.

До штату брокерської контори входять керівник, брокери та необхідний технічний персонал.

Порядок взаємовідносин між товарною біржею і брокерськими конторами регламентується Статутом, Правилами проведення біржових торгів та Правилами проведення аукціонів.

Брокерські контори несуть повну адміністративну та фінансову відповідальність перед біржею за зобов'язаннями брокерів, що випливають з характеру їх діяльності.

Центральною фігурою брокерської контори є брокер, від якого залежить її успішна робота і вся біржова торгівля. Тому формуванню штату і організації роботи брокерів необхідно приділяти постійну увагу.

Кожна брокерська контора повинна намагатися сформувати й розширити мережу постійних клієнтів. Цього можна досягти за допомогою їх пошуку брокерами та реклами, встановлення контактів з представниками підприємств і підприємцями, які безпосередньо звертаються у контору.

Важливим початковим компонентом біржової торгівлі є укладання з клієнтами договору на брокерське обслуговування (договору-доручення).

Виконуючи доручення клієнта, брокерська контора укладає договір від його імені і, як правило, не бере участі в розрахунках між контрагентами. Прибуток брокерських контор формується за рахунок комісійної винагороди у відсотках від суми угод, укладених за дорученнями клієнтів. Проте, можливий варіант купівлі брокерською конторою товару з подальшим його перепродажем. У цьому випадку вона проводить дилерські операції, а її прибуток складає різницю між ціною купівлі і продажу.

Необхідно враховувати, що брокер зобов'язаний переконатися в наявності і якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови угод.

Договір-доручення або інший документ, що його замінює, є підставою для подання брокером заявки на участь у біржових торгах.

Після здійснення брокером угоди (її реєстрації на біржі, сплати біржового збору за угодою) та оформлення біржового контракту по одному примірнику контракту направляють кожному контрагенту для виконання поставки або подання товару і розрахунків за нього.

Для укладання біржових угод брокерська контора проходить акредитацію на товарній біржі та укладає договір про асоційоване членство.

Акредитація асоційованого члена біржі 

Для участі в біржових торгах претендент (суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа, юридична особа) повинен набути (орендувати) біржове (брокерське) місце (акредитуватись) на біржі.

Для акредитації на ЦУТБ претендент подає заяву встановленої форми, до якої докладає:

 • копію Статуту підприємства, завірену печаткою підприємства (для юридичних осіб);
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;
 • копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • копію довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП);
 • копію свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є);
 • копію свідоцтва про сплату Єдиного податку (для платників єдиного податку);
 • копію наказу або протоколу про призначення керівника підприємства;
 • копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду керівника підприємства або суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;
 • копію довідки про відкриття рахунку в банку;
 • Згоду брокера на обробку персональних даних (.doc)
 • Згоду керівника на обробку персональних даних (.doc)
 • Акредитаційну картку брокерської контори, брокера, заповнену власноруч.

Копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства з відміткою «З оригіналом згідно».

Після надання вищевказаних документів Голова біржового комітету розглядає питання про акредитацію претендента і надання йому місця на ЦУТБ протягом 10 днів. Член біржі може мати більше одного біржового місця. Кількість брокерських контор, які може створити член біржі, в такому випадку відповідає кількості біржових місць.

Функції брокерської контори:

 • здійснення за дорученням замовника будь-яких угод на біржі;
 • посередництво при укладанні угод шляхом доручень і пошук відповідних контрагентів;
 • купівля-продаж товару;
 • надання консультацій клієнтам з питань біржової і маркетингової діяльності, зібрання необхідної комерційної інформації;
 • консультації з питань, які мають відношення до укладення біржових угод, якості і властивостей товарів, які продаються;
 • документальне оформлення угод;
 • підготовка по завданню Біржового комітету висновків з питань торгової практики, торгової кон'юнктури і інше.
 • інші функції, які не суперечать діючому законодавству і нормативним актам біржі.

Користуючись послугами брокерських контор, клієнти мають наступні переваги:

 • збільшення обсягу торгових операцій без зростання власних витрат на ці цілі;
 • можливість користуватися послугами висококваліфікованого персоналу; витрати на послуги брокерської контори обраховуються в розмірі визначеного відсотка від обсягу торгових операцій.

Приймаючи доручення від клієнта, брокер використовує усі необхідні способи для його виконання, своєчасно повідомляє про попит і пропозицію, якщо на цьому наполягає клієнт. На кожні біржові торги брокерська контора може виставляти не більше одного брокера.

Кількість угод, які можуть укладатись брокером на одних біржових торгах, не обмежується. Брокери забезпечують оплату реєстраційного збору біржі згідно прейскуранта, діючого на момент проведення торгів.

Біржові брокери, співробітники брокерських контор повинні дотримуватися таємниці про операції клієнтів, які проводяться при їх участі, і надають інформацію про зміст цих операцій лише на вимогу органів, у випадках передбачених законодавством.

Про звільнення брокерів власник брокерського місця ЦУТБ повідомляє листом у триденний термін. Якщо у власника брокерського місця нема акредитованих на біржі брокерів, його біржова діяльність призупиняється, якщо інше не  передбачено протоколом чи наказом біржового комітету чи Загальних зборів членів Центральної універсальної товарної біржі.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 221-12-43.